top of page

การนัด😊ในเขตกทม. ผ่านทาง Twitter งานนิทรรศการ #เมืองเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่ #ความเป็นเมือง เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเทคโนโลยีที่สร้างพื้นที่สังคมโลกเสมือน เชื่อมโยงทุกคนให้เข้าถึงกันได้อย่างอิสระ ส่งผลให้เกิดรูปแบบปฏิสัมพันธ์ทางเพศแบบใหม่ ๆ ที่ปรับตัวไปตามเทคโนโลยีที่สะดวก รวดเร็วและหลากหลายในสังคมเมือง . รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมเมือง ที่มีการเปิดรับความหลากและรสนิยมทางเพศมากยิ่งขึ้น ทำให้ ‘เซ็กซ์’ สำหรับมนุษย์นั้น ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมทางเพศเพื่อขยายจำนวนสมาชิกในครอบครัว หรือสืบสายพันธ์เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสุข และความปรารถนาในรูปแบบหนึ่งอีกด้วย . ทำให้เกิดเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ อย่างการ #นัดยิ้ม ขึ้น ซึ่งมักจะถูกใช้ผ่านพื้นที่โลกออนไลน์ อย่างแอปฯ หาคู่ หรือทางทวิตเตอร์ เป็นต้น โดยพบว่า ช่วง 5 ปีที่มานี้ (พ.ศ. 2560 - 2565) มีการนัด 😊 ในพื้นที่ กทม. ผ่านทางทวิตเตอร์ไปแล้วกว่า 750,000 ครั้ง และมีจำนวนผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่พูดถึงการนัด 😊 สูงถึง 170,000 บัญชี . จากการศึกษาข้อมูลพบว่า “ตัวแปรแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อจำนวนครั้งของการนัด 😊 ในพื้นที่” มีแนวโน้มขึ้นอยู่ 4 ข้อดังนี้…


1. แหล่งที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก - พื้นที่ที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว เช่น ห้องเดี่ยว, ห้องเช่า, หรือหอพัก มักจะพบแนวโน้มว่ามีความสัมพันธ์ต่อจำนวนการนัด 😊 ในพื้นที่ดังกล่าว


2. รอบบริเวณมหาวิทยาลัย - เนื่องจากไลฟ์สไตล์ นัด 😊 พบมากในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในวัยรุ่น วัยศึกษา - และคีย์เวิร์ด ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มักเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การนัด 😊 ในพื้นที่นั้น ๆ มีจำนวนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น เขตบางกะปิ, เขตปทุมวัน, หรือเขตบางเขน เป็นต้น


3. บริเวณสถานบันเทิง รอยต่อระหว่างเมืองชั้นในและชานเมืองในอดีต - โดยเฉพาะอาบอบนวด เช่น ย่านรัชดาฯ - ห้วยขวาง, หรือย่านปิ่นเกล้า ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองชั้นใน และชานเมืองกรุงเทพฯ ในอดีต - ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีความสัมพันธ์ต่ออัตราส่วนการนัด 😊 อย่างเห็นได้ชัด . นอกจากปัจจัยเชิงพื้นที่ ที่สัมพันธ์กับการนัด 😊 แล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถเข้ามาเยี่ยมชม และติดตามได้ในโซนจัดแสดงข้อมูล “นัดยิ้ม กทม. (Hook Up BKK)” ในงานนิทรรศการ #เมืองเปลี่ยนแปลง ที่ BACC ชั้น 5 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 เม.ย. 655 views0 comments

Comentarios


bottom of page