top of page

รณรงค์งดลอดกระทงในแม่น้ำลำคลองกิจกรรม #วันลอยกระทง ในปีนี้ ไม่เพียงแต่จะเสี่ยงเกิดปัญหาขยะ และการระบาดของเชื้อไวรัส #โควิด19 แต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแปลกปลอม ของมีคมที่ใช้ในการประกอบกระทง หรืออาจเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากธูปเทียนในกระทง ที่อาจลอยเข้าไปในพื้นที่บ้านเรือน หรือชุมชน จากปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง . โดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ได้คาดการณ์ว่า ระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 1.80 - 2.00 ม. ในช่วงเช้าถึงบ่าย ณ วันที่ 19 - 28 พ.ย. 64 เนื่องจากปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุน ซึ่งถ้าหากประมาณการจากผลกระทบเมื่อช่วงต้นเดือน พ.ย. ที่ระดับน้ำหนุนสูงกว่าการคาดการณ์ที่ระดับ 50 - 60 ซม. อาจทำให้น้ำนั้น ล้นตลิ่ง และเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนริมน้ำ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้ ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เช่น พระราม3, ตลาดน้อย-เยาวราช, คลองสาน-เจริญนคร, เกาะเกร็ด, และปากน้ำ เป็นต้น . ดังนั้น Urban Studies Lab จึงขอรณรงค์ เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมหลีกเลี่ยงการลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองสาธารณะ หรือ #งดลอยกระทง จริง หันมาใช้การ #ลอยกระทงออนไลน์สืบสานประเพณี โดยรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม . แนะนำช่องทางลอยกระทงออนไลน์ https://theoldsiam.co.th/loykrathong

5 views0 comments

Comments


bottom of page