top of page

รับชมไฮไลท์ย้อนหลังของ Popular Urbanism : City-making from below

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ USL Lecture Series ในหัวข้อแรก ‘Popular Urbanism : City-making from below’ . มาร่วมกันสำรวจ และค้นหาความเป็นเมือง(ไทย) ผ่านมุมมองของวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ๆ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเมือง


สามารถติดตามได้ที่ https://fb.watch/gAqp4_ObH1/

Comments


bottom of page