top of page

ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ออกแบบพื้นที่เกษตรสำหรับพื้นที่จำกัดกลางเมือง

“...เพราะผัก organic ที่ดี มีราคาแพง และเข้าถึงได้ยาก ทำให้ทุกวันนี้ปัญหา และต้นทุนสุขภาพที่แต่ละครัวเรือนต้องจ่ายมีราคาที่สูงมาก”


เนื่องจากพื้นที่เมืองมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปีทำให้พื้นที่เกษตรมีจำนวนลดลง ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือน กระทบต่อวัตถุดิบประกอบอาหารของคนในพื้นที่เมือง ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และ ความสดใหม่


ดังนั้น USL จึงต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชผักไว้กินเอง ภายในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดอย่างห้องชุด อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนี่ยม เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มโภชนการที่ดีให้กับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเมือง และสร้างแนวทางในการผลิตวัตถุดิบเพื่อบริโภคกันเองภายในครัวเรือนอย่างง่าย


ด้วยเหตุนี้ จึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ทุกคนที่พักอาศัยอยู่ห้องชุด อพาร์ทเม้นท์ หรือคอนโดมิเนี่ยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ออกแบบพื้นที่เกษตรสำหรับพื้นที่จำกัดกลางเมือง


ผ่านทาง… https://forms.gle/HET1Q5P9tM1N9E6N7


ขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น2 views0 comments

Comments


bottom of page