top of page

ห้ามพลาด ! การตีแผ่ข้อมูล พัฒนานโยบายและสังคมเมืองอย่างเป็นรูปธรรม

มาหาแนวทางกู้วิกฤต แก้ปัญหาจาก #โควิด19 ไปด้วยกัน !

.

เตรียมรับฟังงานเสวนา Data Science BKK #13

ภายใต้ธีม Data for Better Society

เพื่อหาแนวทางการปรับตัว และตั้งรับสู้วิกฤตในประเทศไทย

ไปกับประเด็นที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น…

💡 การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในไทย

โดยใช้ข้อมูลจาก Google Earth Engine และ Open Street Map

💡แนวคิดโครงการ COVID Relief Bangkok

เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่เปราะบางจากวิกฤตโควิด 19

ที่ประสบความสำเร็จได้รับการระดมทุนไปมากกว่า 4 ล้านบาท !

💡 แนวทางในการใช้ข้อมูลเมือง เพื่อต่อยอดพัฒนานโยบายสาธารณะ

.

กับ 2 ผู้เชี่ยวชาญ...

- อ.ปั้น แห่ง Urban Studies Lab

- อ.ณัฐ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

.

✅สามารถติดตาม และเข้าร่วมรับฟังได้

ในวันศุกร์นี้ 11 มิ.ย. 64 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

📌ผ่านทาง Discord :

📌หรือรับชนผ่านทาง Facebook Live : Data Science BKKComentarios


bottom of page