top of page

เบื้องหลังความสำเร็จในการช่วยเหลือครัวเรือน ช่วงเวลาของโรคระบาดโควิด-19

เบื้องหลังความสำเร็จในการช่วยเหลือครัวเรือนที่เปราะบางคืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และทีมงานจากศูนย์บริการสาธารณสุขหรือศูนย์อนามัยที่ชุมชนเรียกกัน ภายใต้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แยกออกมาต่างหากจากกระทรวงสาธารณสุข โดยเป้าหมายหลักของศูนย์อนามัยเฉพาะเจาะจงไปที่สาธารณสุขปฐมภูมิและการเข้าถึงชุมชนมากกว่า ศูนย์อนามัยมีเป้าหมายหลัก 3 ข้อ คือ ให้บริการทางสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การบำบัดผู้ติดยาเสพติด รวมไปถึงแม่และเด็กในพื้นที่ที่ต้องการการดูแล นอกจากนี้ยังฝึกสอนอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยทั่วไปในหนึ่งศูนย์จะมีแพทย์ 2-3 คน ร่วมกับพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายอสส. ซึ่งจำนวนประชาชนที่ดูแลในแต่ละเขตแตกต่างกันออกไปตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสน นอกจากผู้ป่วยที่มาศูนย์อนามัยแล้ว ทีมจากศูนย์อนามัยยังไปเยี่ยมผู้คนตามบ้านในชุมชนอีกด้วย


ถึงแม้เหล่าอสส.จะไม่ได้มีความรู้เชิงเทคนิกเหมือนกับหมอและพยาบาล แต่ก็เป็นสมาชิกที่ขาดไม่ได้ในระบบสาธารณสุขในช่วงเวลาของโรคระบาดโควิด-19 เช่นปัจจุบัน พวกเขาคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนในการรับมือกับปัญหาโรคระบาด ซึ่งแต่ละชุมชนก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป และอสส.เข้าใจความแตกต่างเหล่านี้ดีจึงสามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบุปัญหาและความต้องการอย่างตรงจุด


พวกเราเห็นถึงความจำเป็นในการทำความเข้าใจใหม่กับผู้อยู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ ถึงแม้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและส่วนท้องถิ่นจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันเป็นจำนวนมาก แต่การเข้าถึงผู้คนชายขอบนั้นเป็นปัญหาที่ท้าทาย จากประสบการณ์ของเราเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสส.ทำงานกันอย่างสุดความสามารถและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเรื่อยๆ พวกเราหวังว่า ในขั้นตอนต่อไปของ Covid Relief Bangkok จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์ขึ้น และเข้าถึงกลุ่มคนเปราะบางได้ดีกว่าเดิมเพื่อฟื้นฟูและสร้างความยืดหยุ่นให้กับชุมชนในช่วงเวลาอันไม่แน่นอนในขณะนี้


The reason to our success in reaching the vulnerable households is the public health center officers and public health volunteers, which have been working in the background for a long time. Public health center officers and local health volunteers together form a structured healthcare support network that reaches deep into communities throughout Bangkok. Their services are even more imperative right now at the fringes of city and society, where most vulnerable communities are located. Without them, CRB would not have been able to distribute supplies to where they are truly needed. They have been the ones helping us comprehend and properly engage locals to prevent any community mismatch for relief support. . Public Health Centers are run by Bangkok Metropolitan Administration’s (BMA) Department of Health. This is a separate entity from the Ministry of Public Health, which governs the entire nation. Conversely, the mission of public health centers is much more granular and on the ground. They have three basic goals: provide primary healthcare services for the local population, focus on elder care, drug rehabilitation and mother and childcare in areas of need, and train local health volunteers who assist in health information dissemination and technical support. Teams in these centers usually have two to three doctors supported by a group of nurses and social workers. The population they care for varies from center to center, but numbers run up from thousands to hundreds of thousands. In addition to receiving patients at the center, the team also conducts house visits. . As per the volunteer, while their healthcare knowledge and technical skills are limited, these local health volunteers have been recognized for their one essential skill that has proven to be indispensable during the pandemic: their ability to wield the intimate connection with the local communities to quickly inform and treat. Each community has its own context and corollary behaviors. The local health volunteers know these well and are able to communicate critical information to help stem the pandemic in Thailand. . As we all do our part in aiding the fight against COVID-19, we need to reconsider what we know of the frontline forces. Aid from the central government and municipality to healthcare providers may seem robust in numbers, but the reach to edge of city centers and networks might not be. In our case, we have seen how public health centers and local health volunteers are doing the best they can and will likely do better with more targeted aid. With our current relief efforts and planned phases, we are hoping we can do our part in complementing their work and increase their reach in empowering vulnerable communities to recover and become more resilient in these uncertain times.


Here is a link to a full article: https://bit.ly/3e06Hwo


1 view0 comments

Σχόλια


bottom of page