top of page

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Admin Officerตำแหน่ง Admin Officer . รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน(บาท) : 15,000- 20,000 . หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำเอกสาร,รายงาน และเก็บเอกสารของแผนก - ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร Payroll - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกภายในองค์กร หรือ ภายนอกองค์กรตามคำสั่ง - จัดทำรายงานการขาดงานประจำเดือน - จัดทำรายงาน ใบลางาน ต่างๆ ของพนักงาน - จัดการเอกสารประกันสังคม - สรรหาและคัดสรรบุคลากร - งานพัฒนาบุคลากร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย . 📌 คุณสมบัติ - อายุไม่เกิน 30 ปี - มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, สังคมศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานเป็นทีมได้ . ** ถ้าสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Commentaires


bottom of page