top of page

FREC Songkran 2024


ร้อนๆ แบบนี้….รับน้ำสักขันไหมครับ 🌺💦


ถึงอากาศจะร้อน แต่พวกเราก็มีรอยยิ้มประดับบนใบหน้า 😊 รอต้อนรับพี่น้องย่านนางเลิ้ง พร้อมน้ำสมุนไพรเย็น ๆ และกิจกรรมมากมายในงานเทศกาลสงกรานต์ของ FREC Bangkok ประจำปี 2567 เดือนที่ผ่านมา….ชาว FREC เอง ก็มีงานสงกรานต์ร่วมกับชุมชนนะ!

The weather is hot, but we have smiles on our faces 😊 Welcoming our Nang Loeng neigborhood, with cool herbal drinks and many activities at the FREC Bangkok Songkran Festival 2024 last month!


ปีนี้ กิจกรรมสงกรานต์ของศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีความแปลกใหม่และน่าสนุกไม่น้อยหน้าใคร พวกเราขอนำมาเล่าสั้น ๆ นะ ไปเริ่ม!

This year, the Songkran activities of Ford Resource and Engagement Center were unique and fun. Let us tell you briefly, let's start!

ก่อนวันจริง พวกเราชาว FREC แอบซุ่มทำเวิร์กชอป ‘ผ้ามัดย้อม’ ด้วยตัวเอง

เพื่อเป็นของขวัญจากใจมอบให้ชุมชน พวกเราใส่ความตั้งใจลงไปอย่างเต็มที่ และชวนเด็ก ๆ ในชุมชนมาร่วมกันเรียนรู้ด้วยล่ะ ทั้งป่วนทั้งสนุก แถมได้ผ้าสวย ๆ ที่มีหนึ่งผืนต่อหนึ่งลาย!

Before d-day, we FREC people held a 'Tie-dye' workshop ourselves, to be a gift from the heart to the community.

We also invited the children in the community to join and learn together. It was both chaotic and fun,

and we got beautiful cloths with each one having a unique pattern!เริ่มต้นวันด้วย ‘ทำบุญสงกรานต์’

เป็นพิธีสงฆ์ทําบุญ ถวายสังฆทาน และทําบุญอุทิศให้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

FREC Songkran  day started with a 'Merit Making for Songkran' ceremony, making offerings to the monks

and dedicating merit to Chao Phraya Thammasakmontri (Sanon Thephatdhin Na Ayutthaya).


ต่อด้วยกิจกรรม ‘พุ่มผ้าป่า’ ให้ทุกคนเขียนคำอวยพรหรือความปรารถนาในปีนี้ บรรยากาศสงบร่มเย็นมาก ๆ

Followed by the 'Pum Phapa' activity, where everyone wrote their blessings or wishes for this year.

The atmosphere was very calm and peaceful.ถึงเวลาความอร่อยแล้วสิ! ‘ข้าวหม้อ เเกงหม้อ’

ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนําอาหาร/ ของดีภายในชุมชนมารับประทานร่วมกัน

Time for deliciousness! 'Potluck party' the participating communities brought food/local delicacies to share and eat together.หลังจากเติมพลังมาแล้ว กิจกรรมแรกของช่วงบ่ายนั่นก็คือ ‘จับคู่ร้อยมาลัย’

เจ้าหน้าที่ FREC จับคู่กับตัวแทนชุมชนเพื่อร้อยมาลัยร่วมกัน

บอกเลยว่ากิจกรรมนี้ พวกเราได้ทำความรู้จักและพูดคุยกับพี่ ๆ ชุมชนอย่างสนุกสนานเลยล่ะ

After recharging, the first afternoon activity was 'Garland Making'. FREC staff paired up with community representatives to make garlands together. In this activity, we got to get to know and chat with the community members in a fun way.จากนั้นคลายร้อนกันด้วยการ ‘รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่’ 💦

ได้ขอพรและมอบของที่ระลึกแก่พี่ ๆ ชุมชนทุกคน ซึ่งก็คือ ‘ผ้ามัดย้อม’ ทำเองจากใจพวกเราชาว FREC เรียกได้ว่ามือฟ้าติดครามไปหลายวัน….แต่ก็ไม่เป็นไร พอเห็นพี่ ๆ ชอบใจก็หายเหนื่อยแล้ว นอกจากนี้ ในขันน้ำของกิจกรรมรดน้ำดำหัว

ยังมีต้นพลูด่าง ที่ได้รับการรดน้ำไปในตัวและให้นำกลับบ้านได้ด้วย สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ แถมไม่ก่อให้เกิดขยะอีกด้วย

Then we cooled off with the 'Pouring Water' activity 💦

We got to give blessings and souvenirs to all the community members, which were the 'Tie-dye' cloths made from the heart by us FREC people. It took us many days of hard work...but it didn't matter, seeing the community members happy made us forget the tiredness. Moreover, in the water bowls used for pouring water, there were also Golden pothos plants that got watered and could be taken home. Happiness for both the giver and receiver, and no waste generated either!ปิดท้ายด้วยกิจกรรม ‘รื่นเริง ร้อง รํา’

ร่วมรําวงสงกรานต์บ้านบาตร บันเทิงสุด ๆ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วย

The day ended with the 'Fun, Sing, Dance' activity - joining the BaanBat community's Songkran circle dance.

Super entertaining! Additionally, it also helped promote the economy and distribute income to the community.
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ FREC สงกรานต์ 2024 สามารถแบ่งออกเป็น 4P: 4 ด้านที่สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban Studies Lab) ได้แก่

The impacts from the FREC Songkran 2024 project can be divided into 4 aspects aligned with the mission of the Urban Studies Lab:

นโยบาย (Policy)

 • เกิดต้นแบบกิจกรรมสงกรานต์ที่น่าสนใจร่วมกับชุมชน  A new model of interesting Songkran activities with the community emerged. กระบวนการ (Process)

 • เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสงกรานต์ทั้งหมด 7 กิจกรรม A total of 7 Songkran-related activities took place.

 • กิจกรรมนี้ แต่ละองค์กรในศูนย์ฟอร์ดฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งก่อนและในวันสงกรานต์ โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน Each organization within FREC Bangkok was involved in organizing activities both before and on Songkran day. ผู้คน (People)

 • จำนวนผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปทำผ้ามัดย้อม จำนวน 35 คน (ประกอบด้วยวิทยากร เจ้าหน้าที่ FREC และน้อง ๆ ชุมชน) 35 participants in the Tie-dye workshop (including instructors, FREC staff, and community children)

 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม FREC สงกรานต์ 2024 จำนวน 106 คน (ประกอบด้วยตัวแทนชุมชน สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ผู้ใหญ่จาก Bangkok 1899 เจ้าหน้าตึกและโรงเรียนสตรีจุลนาค และ เจ้าหน้าที่ FREC) 106 participants in the FREC Songkran 2024 activities (including community representatives, district offices, public health center, Bangkok 1899, building staff and Satri Julanak School, and FREC staff)

 • มี Instagram reels 2 ชิ้น โดยมียอดรวมผู้เข้าถึงกว่า 5,000 คน! 2 Instagram Reels with over 5,000 total views!

 • กิจกรรมที่เกิดขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชุมชน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนย่านนางเลิ้ง สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ผู้ใหญ่จาก Bangkok 1899 เจ้าหน้าตึกและโรงเรียนสตรีจุลนาค และเจ้าหน้าที่ FREC องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน The activities that took place promoted the economy and distributed income to the community, instilling a sense of pride in the community's identity. They also fostered good relationships between the Nang Loeng neighborhood, district offices, public health centers, Bangkok 1899, building staff and  Satri Julanak School, FREC staff, organizations, and all those involved. สถานที่ (Place)

 • ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดฯ และบ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้เป็นสถานที่จัดงาน FREC สงกรานต์  2024 สร้างความตระหนักรู้ถึงพันธกิจขององค์กรให้แก่ชุมชนและบุคคลภายนอกมากขึ้น Ford Resource and Engagement Center and Chao Phraya Thammasakmontri's house served as venues for the FREC Songkran 2024 event, raising awareness of the organization's mission among the community and outside.


สรุปผลโครงการ


กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

1

เวิร์กชอป ‘ผ้ามัดย้อม’

 • ผ้ามัดย้อม 50 ผืน (โดยเจ้าหน้าที่ FREC)

 • ผ้าเช็ดหน้า 30 ผืน (โดยเด็กๆ ชุมชน)

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ (Shared skill) เกี่ยวกับการทำผ้ามัดย้อม 1 session

 • สื่อการประชาสัมพันธ์ 1 ชุด โดยมียอดเข้าชมรวมทั้งหมด 3,789 คน (นับวันที่ 24 เมษายน 2567)

 • ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ FREC ในการทำของขวัญที่ระลึกวันสงกรานต์ให้กับชุมชน

 • เกิดการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรใน FREC

2

กิจกรรม ‘ทำบุญสงกรานต์’

 • พิธีสงฆ์ทําบุญ ถวายสังฆทาน และทําบุญอุทิศให้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

 • สื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม FREC สงกรานต์ 2024  1 ชุด โดยมียอดเข้าชมรวมทั้งหมด 944 คน (นับวันที่ 24 เมษายน 2567)

 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภายในและภายนอกองค์กร อย่างละ 1 ชุด รวมทั้งหมด 2 ชุด

 • สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย

 • สร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดฯ และบ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

3

กิจกรรม ‘พุ่มผ้าป่า

ผู้เข้าร่วมเขียนคำอวยพรหรือความปรารถนาในปีนี้ โดยผู้เข้าร่วมงานมีความคาดหวังให้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข 

มีเงิน ตามลำดับ

ผู้เข้าร่วมได้มีช่วงเวลาทบทวนตัวเองและมีความสงบทางจิตใจ เตรียมพร้อมสู่กิจกรรมต่อไป

4

กิจกรรม  ‘ข้าวหม้อ เเกงหม้อ’

10 ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนําอาหาร/ ของดีภายในชุมชนมารับประทานร่วมกัน

ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในอาหาร/ ของดีภายในชุมชน

5

กิจกรรม ‘จับคู่ร้อยมาลัย’

 • เจ้าหน้าที่ FREC จับคู่กับตัวแทนชุมชนเพื่อร้อยมาลัยร่วมกันกับตัวแทนชุมชน

 • เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ (Shared skill) เกี่ยวกับการร้อยมาลัย 1 session

 • เกิด product พวงมาลัย 1 อย่าง

 • เจ้าหน้าที่ FREC ได้มีช่วงเวลาพูดคุยทำความรู้จักกับชุมชนทั้งชุมชนที่เคยร่วมงานกันแล้ว และชุมชนที่เพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง FREC ครั้งแรก

 • เกิดความสามัคคี บรรยากาศสนุกสนาน

6

กิจกรรม ‘รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่’

 • ตัวแทน FREC กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้ตัวแทนชุมชน

 • ตัวแทนชุมชน ให้พรปีใหม่ไทย

 • เกิด product รดน้ำในขันต้นพลูด่าง 1 อย่าง

ความชื่นมื่นและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ FREC และชุมชนย่านนางเลิ้ง


กิจกรรม ‘รื่นเริง ร้อง รํา’

กิจกรรมรําวงสงกรานต์บ้านบาตร

ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน


พวกเรา Urban Studies Lab ขอขอบคุณพี่ ๆ น้อง ๆ จากชุมชนย่านนางเลิ้ง สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ผู้ใหญ่จาก Bangkok 1899 เจ้าหน้าตึกและโรงเรียนสตรีจุลนาค และเจ้าหน้าที่ FREC องค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของงานครั้งนี้ ✨

Urban Studies Lab would like to thank the Nang Loeng neighborhood members, district offices, public health center, Bangkok 1899, building staff and Satri Julanak School, and FREC staff, organizations and all those involved in the success of this event. ✨


โครงการนี้ สอดคล้องกับเสาหลักของ Urban Studies Lab (USL Pillars) ด้าน สุขภาพที่เท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Equitable Health & Wellbeing) ที่เราอยากส่งเสริมอีกด้วย พวกเราตั้งใจวางแผนและลงแรงกับกิจกรรมสุด ๆ เพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในชุมชน

This project aligns with the Urban Studies Lab's Equitable Health & Wellbeing pillar that we want to promote. We put in our full effort and energy into the activities to make them a part of building good relationships between communities, including giving importance to the elderly in the community.


แล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะจ๊ะ 🌺💦

See you again at the next activity! 🌺💦


27 views0 comments

Comments


bottom of page