top of page

Recap งานเสวนาคน-แปลง-เมือง เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

เราได้เชิญผู้มีประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพูดคุยถึงการทำให้พื้นที่ๆถูกทิ้งร้างหรือมีการใช้งานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อคนเมือง ได้แก่


พี่ Yossapon Boonsom ภูมิสถาปนิกที่เป็นแรงบันดาลใจของนักเรียนภูมิสถาปัตย์หลายๆคน มาพูดถึง WePark แพลทฟอร์มการทำงานเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน การศึกษาและวิชาชีพ มาร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้กับเมือง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เราตื่นเต้นมากๆที่จะได้เห็นโปรเจคของ WePark เกิดขึ้นเร็วๆนี้ในกรุงเทพ!!พี่สันติ จาก @BIGTreesProject องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ผลักดันการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พี่สันติมาเล่าให้เราฟังถึงกรณีศึกษาที่ตลาดน้อย ทำให้เห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนพื้นที่ร้างให้กลายเป็นสวนสาธารณะได้ในครึ่งวัน!!! ขอเพียงแค่ชุมชนพร้อมและสามารถดูแลสวนนั้นต่อไปได้ สวนก็จะอยู่กับชุมชนต่อไปดร.วิฑูรย์ จาก สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้ที่ได้ผลักดันให้เกิดสวนน้ำตลิ่งชัน และการปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬาฯนางเลิ้งร่วมใจ มาพูดถึงเป้าหมายของ กทม. ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนภายในปี 2030Scott Chang จาก FREC Bangkok มาเล่าให้เราฟังถึงการเปลี่ยนพื้นที่ร้างให้เป็นพื้นที่สาธารณะในเมือง Detriot ที่ทำให้เมืองกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง ศูนย์ FREC ที่นางเลิ้งก็หวังว่าจะทำให้พื้นที่มีชีวิตชีวา และชุมชนเข้มแข็งได้เช่นกันอ.ดร.วิลาสินี จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย LandChula มาเล่าให้เราฟังถึงบทบาทของฝั่งวิชาการในการเตรียมพร้อมภูมิสถาปนิก ให้สามารถออกแบบพื้นที่สีเขียวสาธารณะให้ผู้คนเข้าใจธรรมชาติได้มากขึ้นและ ดร.ปั้นของเรามาพูดถึงการทำงานของ USL ในการทำให้งานวิจัยหรืองานที่นิสิตนักศึกษาทำในห้องเรียน กลายมาเป็นโครงการที่ได้สร้างจริงในชุมชนที่ทำงานร่วมกับเรา และช่วยให้ความรู้กับเราในฐานะผู้เข้าไปเรียนในห้องเรียนเมืองได้


จากการเสวนาช่วงหลังเราพบว่าเรายังไม่ได้พูดถึงปัญหาของเมือง ที่เป็นปัญหาจริงๆเลยด้วยซ้ำ เราไม่มีเจ้าภาพในการจัดการเรื่องนี้ ทั้งๆที่เรื่องของเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของรัฐ ของมหาวิทยาลัย หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง


เรื่องของเมืองเป็นเรื่องที่คนเมืองทุกคนต้องช่วยกันผลักดันและมีส่วนร่วมให้โครงการดีดีอยู่ต่อไปได้ เราหวังว่าโครงการดีดีที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากภาคส่วนต่างๆที่มาพูดคุยกับเราครั้งนี้ จะสามารถเป็นตัวอย่างให้เกิดการดูแลเมืองร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต


ขอบคุณวิทยากรและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรา แล้วจะเปิดบ้านชวนทุกคนมาคุยกันอีกเร็วนี้ ฝากติดตามด้วยนะ

Comments


bottom of page