top of page

Smart City เข้าถึงทุกคนได้จริงหรือ?

Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นการออกแบบเมืองที่ทันสมัยและไฮเทค เพื่อให้ผู้คนในเมืองอยู่อย่างสะดวกสบาย ทว่าบางกลุ่มคนอย่าง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้มีรายได้น้อย หรือที่เรียกว่า กลุ่มเปราะบาง จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้หรือไม่ หากพวกเขาไม่มีกำลังหรือสิทธิ์ที่จะเข้าถึงระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเลยทีเดียว


การที่เมืองอัจฉริยะมีความหลากหลายของผู้คนที่อยู่อย่างสะดวกสบายและมีความสุขที่ได้อยู่ในเมืองคือเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนั่นทำให้ต่างประเทศนำไปสู่การหยิบยกแนวคิด Digital Inclusion เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโจทย์การมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางในเมืองอัจฉริยะ ที่มีการสนับสนุนและทดลองในต่างประเทศ ซึ่งได้ผลลับไปในทางที่ดี


บทความโดย พิชชานันท์ วัฒนเลิศพงศ์


อ่านบทความเพิ่มเติมที่ https://usl-bangkok.medium.com/smart-city-เข้าถึงทุกคนได้จริงหรือ-62b9939af820


4 views0 comments

Comentários


bottom of page