top of page

Urban Studies Lab (USL) ศูนย์วิจัยอิสระที่เน้นการลงมือทำ

มีเพียง 1% ของงานวิจัยในประเทศไทยเท่านั้นที่ถูกนำมาใช้จริง คำตอบไม่ได้อยู่แต่ที่ผลลัพธ์ของงานวิจัย แต่คือกระบวนการที่พวกเราจะทำให้มันเกิดขึ้น


Urban Studies Lab (USL) เป็นศูนย์วิจัยอิสระที่เน้นการลงมือทำ จัดการความรู้ และสนับสนุนด้านการร่วมมือกับชุมชน ร่วมกันสร้างเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นได้จากการจัดการความรู้เชิงปฎิบัติและทฤษฎีทั้งจากชุมชนและนักวิจัย เพื่อทำให้งานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้จริง และในทางกลับกันก็ทำให้โครงการที่เกิดขึ้นจริงแปลงมาเป็นผลลัพธ์ทางวิชาการได้เช่นกัน USL จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของงานวิชาการและการลงมือทำ


“เราเชื่อว่า Urban Living Lab ของ USL สามารถช่วยให้เราพัฒนาเมืองได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นด้วยการเพิ่มอำนาจให้ชุมชน ทำให้นโยบายของภาครัฐเกิดขึ้นจริง นำเงินทุนของเอกชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ประโยชน์จากความรู้เฉพาะทางของภาคการศึกษาร่วมกับความรู้เชิงปฏิบัติขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร”


USL ใช้แนวคิดห้องปฏิบัติการเมืองเพื่อจัดการความสัมพันธ์อันซับซ้อนของแต่ละภาคส่วน โดยตัวอย่างงานหนึ่งของเราคือการร่วมมือระหว่าง USL และ INDA (International Program in Design and Architecture) ที่นำไปสู่สวนสาธารณะที่เกิดจากการออกแบบร่วมกันและมีการปรับปรุงพัฒนาจริงจากการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน


เป้าหมายของเราคือสร้างวัฒนธรรมของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างเมืองที่ยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคน พวกเรามองเห็นอนาคตที่มีความยืดหยุ่น (Resilience) สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทุกฝ่ายเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างอนาคตนั้นร่วมกันได้


USL ยินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนเพื่อการมีส่วนร่วมและการออกแบบร่วมกัน นอกจากนี้เรายังศึกษาและจัดการความรู้เชิงวัฒนธรรม ไปจนถึงบริการวางผังเมืองในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ


“We believe that USL Urban Living Lab model can enable us to leverage for smarter city development by empowering the public, implementing government policy, capitalizing on private organization resources, while making use on academic institution expertise and practical know-how of NGOs.”

Urban Studies Lab (USL) is an independent urban studies research center, action-oriented urban think/do-tank, knowledge & data management center and community engagement facilitator.

Livable urban environment is achievable through both academic and practitioner contribution, we need a right balance between academic and practitioner which able to translate academic research into implementable project and vice-versa, USL is the hybrid version of both.

USL exists at the nexus of an active urban living lab.


USL x INDA urban living lab which led to the redesign of the neighborhood pocket park.Our mission is to build the collaborative culture and network of urban practitioners which is necessary to create a sustainable city we all desire. Our vision is a resilient, just an inspiring urban future, and the belief that we can actively create that future together.

USL is here to serve as an urban classroom that empowers communities, academics, companies and governments to learn and work together as they shape their urban environments.


We do this by offering a unique consultancy of participatory planning & engagement, collaborative design facilitation, knowledge & cultural research management, and end-to-end urban planning services.


For those who missed the event, these are some of the thing USL discussed on that day. Please find the link to our presentation https://bit.ly/2PNlUbu


51 views0 comments

Comments


bottom of page