top of page

Placemaking Week

กิจกรรมสัปดาห์สรรค์สร้างสถานที่ กรุงเทพฯ​ (Placemaking Week Bangkok) จัดขึ้นครั้งแรกโดย Urban Studies Lab ผ่านความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร และได้จัดตั้ง Placemaking Thailand ขึ้น ร่วมกับผู้พัฒนาเมืองและนักสรรค์สร้างสถานที่จากหลากหลายภาคส่วน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในระดับนานาชาติ PlacemakingX

Objective

USL Pillars scenario-15.png
  • จัดตั้งเครือข่าย Placemaking Thailand : มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจากทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา

  • ขยายเครือข่าย Placemaking Thailand : ได้รับความร่วมมือ สร้างความหลากหลายของการทำงานด้าน Placemaking ที่สะท้อนถึงความหลากหลายและความต้องการของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย และทุกคนเข้าถึงได้

  • สร้างการรับรู้และการมองเห็น: จัดตั้งเครือข่าย Placemaking Thailand เพื่อเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในการจัดหาสถานที่ภายในประเทศ

  • สร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้ของชุมชน : มีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 30 ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมแนวคิดของการทำงาน placemaking และตระหนักรู้ถึงกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของเครือข่ายผ่านการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และโครงการต่างๆ

IMPACTS

6000

Visitors

40

Placemakers Involved

36

Programs / Initiatives

12

Knowledge Sharing

Placemaking คืออะไร?


ลองจินตนาถึงการเปลี่ยนพื้นที่ที่เงียบเหงาให้เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวาและเปิดให้มีการใช้งานมากขึ้น นั่นแหล่ะ เป็นหลักการของการสรรค์สร้างสถานที่ (Placemaking) นั่นเอง! Placemaking เป็นหลักการการออกแบบเพื่อสรรค์สร้างสถานที่ โดยมีชุมชนในพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริเวณรอบ ๆ เป็นสิ่งสำคัญ จึงเป็นร่วมกันสร้างสรรค์และนำพื้นที่กลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการสร้างโครงสร้างทางกายภาพให้กับพื้นที่เมืองแล้ว หลักการของ Placemaking นั้น ให้ความสำคัญกับการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้คน สร้างพื้นที่สาธารณะที่เชิญชวนให้ผ่อนคลาย มีความเป็นศูนย์รวม ชุมชนจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน อาจจะรวมไปถึงเส้นทางสัญจรต่าง ๆ ที่มีการใช้งานอย่างครึกครื้น และพื้นที่ลานของชุมชนที่เสริมสร้างการเชื่อมโยงทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคม และคือการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และชุมชน การสรรค์สร้างสถานที่ (Placemaking) ไม่ใช่เพียงหลักการในการออกแบบพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการมองไปในอนาคตกับชีวิตและคนที่สำคัญในพื้นที่นั้น นั่นก็คือ ชุมชน


Placemaking Week 2023

สัปดาห์การสรรค์สร้างสถานที่ (Placemaking Week) เป็นการจัดสัปดาห์สรรค์สร้างสถานที่ครั้งแรกของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมชุมชนในพื้นที่ ผู้สร้างสรรค์พื้นที่ (Placemaker) นักวิชาการ และองค์กรต่าง ๆ จากหลากหลายภาคส่วนที่สนใจมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับการสรรค์สร้างสถานที่ และพัฒนาให้ "พื้นที่ในเมือง (Space) " กลายเป็น "สถานที่ (Place)" ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและผู้คนในเมือง ตลอดทั้งสัปดาห์ประกอบไปด้วยการเสวนากลุ่มโต๊ะกลม การจัดเวิร์กช็อป นิทรรศการ และนำเสนอโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชม ภายใต้หัวข้อ "Diverse+city เมืองหลากหลาย" ที่สื่อถึงความหลากหลายในเมืองไม่ว่าจะเป็นด้ายกายภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และอัตลักษณ์ของแต่ละย่าน


โดย ​Placemaking Week 2023 ได้จัดขึ้นในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 5 พื้นที่ในกรุงเทพฯ ได้แก่ ย่านนางเลิ้ง พระนคร ปากคลองตลาด และโครงข่ายคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณ หัวลำโพงและตลาดน้อย และอีก 1 พื้นที่ในเชียงใหม่ คือ ย่านวัวลาย ซึ่งเป็นย่านงานหัตถกรรมชุมชนที่มีเอกลักษณ์ โดยกิจกรรมเกิดขึ้นตลอด 9 วัน ตั้งแต่ 20-29 ตุลาคม 2023 ซึ่งมีกิจกรรมและงานออกแบบต่าง ๆ นำเสนอมากกว่า 30 โปรแกรม จากนักสรรค์สร้างสถานที่ มากกว่า 20 กลุ่ม ร่วมกันนำเสนอไอเดียการพัฒนาพื้นที่ในย่านของตนเอง


สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/p/Placemaking-Thailand-100095617329083/
bottom of page