top of page

กล้วยทอดเอี๊ยมชมพู @นางเลิ้ง

Updated: Oct 25, 2022

Pink Apron Fried Banana serves hot fried bananas on the streets so you would not get too hungry when the traffic is heavy. Pink Apron Fried Banana is one of the fried banana shops in this area. Near to Chakkrapatdipong crossroad, Pink Apron Fried Banana locates in a small shop house. The shop owner takes a good care of all customers and gives good suggestions. They carefully select the bananas, coat them with their own secret flour recipe, and fry them in super hot oil until they’re yellow and crispy! These fried bananas then are packaged and sold on the streets. If you like it crispy, we recommend Pink Apron Fried Banana and surprisingly, they are not greasy!

"กล้วยทอด (เจ้าเก่านางเลิ้ง) เอี๊ยมชมพู" ทอดร้อนๆ เร่ขายตามถนน ทานแก้หิวเวลารถติด !! ร้านกล้วยทอดหนึ่งในหลายๆร้านของย่านนี้ ตัวร้านตั้งอยู่ใกล้ๆ แยกจักรพรรดิพงษ์ ร้านเป็นห้องแถวเล็กๆ ห้องเดียว ที่ในร้านมีที่ทอดกล้วยทอดร้อนๆ วันที่ไปเดินไปซื้อถึงหน้าร้าน เจ้าของร้านเอาใจใส่แนะนำดี ทางร้านเอากล้วยที่คัดมาเอง ชุบแป้งสูตรทางร้าน แล้วทอดในน้ำมันร้อนๆ จนสุกเหลือง กรอบ จากนั้นเอามาใส่ถุง แล้วเร่ขาย ให้คนผ่านไปผ่านมาตามถนน ได้ลองชิมรสชาติ เมื่อได้ลองทานต้องบอกว่ากล้วยไม่อมน้ำมัน แต่ตัวแป้งจะกรอบมาก ถ้าใครชอบกรอบๆแนะนำร้านนี้เลย

เวลาเปิดร้าน จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17:00
Comments


bottom of page