top of page

มาย้อนชมภาพบรรยากาศน่ารัก ๆ ของงานวันเด็ก2022 ในชุมชนวัดโสมนัสพี่ ๆ ทีมงาน Urban Studies Lab ได้ร่วมจัดกิจกรรมแจกขนมและรอยยิ้มให้แก่เด็ก ๆ ในวันที่ 8 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 ดูแลน้อง ๆ อย่างเต็มที่


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคตComments


bottom of page