top of page

The Dream Of Green Bangkok

ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร โดยส่วนใหญ่สาเหตุของฝุ่นชนิดนี้นั้นมาจากการเผาทางการเกษตรกรรม การสันดาปของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ และภาคอุตสาหกรรม


ในบทความนี้ USL ได้เล่าถึงความเสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับจากปัญหาฝุ่นนี้ และเล่าให้ฟังว่าเราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
2 views0 comments

Comments


bottom of page