top of page

จะดีแค่ไหน ? ถ้าความช่วยเหลือ... สามารถเยียวยา และเข้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

วิกฤต #โควิด19 ไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพ หรือชีวิตของเราเท่านั้น แต่ยังกัดกินเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย บางคนต้องตกงาน บางกิจการต้องปิดตัว และคนอีกไม่น้อยที่ต้องป่วยตายเพราะโควิด ! . แม้ว่าในตอนนี้ หลาย ๆ คนจะสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้แล้ว ...คนบางกลุ่มกลับมีข้อจำกัดมากมาย จนไม่สามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ออกมาได้ ไม่ว่าจะด้วยความยากจน ความแออัดในพื้นที่ ต่างก็ทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ . เราจึงได้รวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทบทวนวรรณกรรม, การอภิปรายข้อมูล (ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม, ข้อมูลเชิงพื้นที่) รวมไปถึงการจัดการและทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อนำมาวิเคราะห์แบ่งระดับความเปราะบาง 8 ระดับ และหาพื้นที่ชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยอย่างเร่งด่วน ! . โดยวัดผลจาก… - ครัวเรือนรายได้น้อย 25% - สัดส่วนครัวเรือนรายได้น้อยต่อพื้นที่ 25% - ชุมชนความหนาแน่นสูง 20% - จำนวนผู้สูงอายุ 10% - สัดส่วนผู้สูงอายุต่อพื้นที่ 10% - สัมประสิทธิ์ความไม่เท่าเทียม 10%

Top 3 เขตชุมชนเปราะบางในพื้นที่ กทม. 1. เขตบางซื่อ - ความเปราะบางระดับ 8

2. เขตบางกะปิ - ความเปราะบางระดับ 6

3. เขตดินแดง - ความเปราะบางระดับ 6

📌หากต้องการปันน้ำใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน ! ร่วมส่งต่ออาหารยังชีพ และอุปกรณ์ครัวกันได้ที่… 🤍ตึก Thai SOS หรือตึก FREC BANGKOK


📌หรือต้องการช่วยเหลือเป็นเงิน ก็สามารถบริจาคได้ที่... 🤍มูลนิธิ Scholars of Sustenance Foundation (SOS Thailand) ผ่านทาง เทใจ - TaejaiDotcom

https://bit.ly/33kR1AI (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) 🤍มูลนิธิ SATI ผ่านทาง Social GiverKommentare


bottom of page