top of page

ชวนพบกับ USL Lecture Series หัวข้อ Social Urbanism: New-generation City-makers and Future Challenges📣 ภายใต้ธีม Investigating Thai Urbanism ในหัวข้อสุดท้าย ‘Social Urbanism: New-generation City-makers and Future Challenges’ . งานเสวนาออนไลน์ ที่จะชวนทุกคนที่สนใจเรื่องเมือง มาร่วมกันสำรวจ และค้นหาความเป็นเมือง(ไทย) ผ่านมุมมองของวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ๆ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเมือง . ช่วยกันสร้างโอกาสที่จะทำให้ทุกคน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุม เพราะเราเชื่อว่า การสร้างสรรค์เมือง คือ เรื่องของทุก ๆ คน . 📅 ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.

รับฟัง 4 มุมมองคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเมือง

- ขนิษฐา ศักดิ์ดวง Little Hum Studio


- ฐากูร ลีลาวาปะ Apawaleel Architect and Associates / Cross and Friends / ยังธน


- วิภาวี กิตติเธียร Mayday


- อานัส พงค์ประเสริฐ Saiburi Looker


ชวนพูดคุยโดย กฤษณะพล วัฒนวันยู (SoA+D/USL) . 📌 สามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง FB live : Urban Studies Lab . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Urban Studies Lab Mail : info@uslbangkok.com


Comments


bottom of page