top of page

นิทรรศการ #เมืองเปลี่ยนแปลง

นิทรรศการ #เมืองเปลี่ยนแปลง นัดยิ้ม กทม. | Hook Up BKK

💸 เข้าชมฟรี ! ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย 📌 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 📅 วันที่ : 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 2565 (หยุดวันจันทร์) ⏰ เวลา : 10.00 น. – 19.00 น. . #ความเป็นเมือง ทำให้คนได้เข้ามาอยู่รวมกันและสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนในสังคม เกิดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นภายในเมือง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่อง ‘เซ็กส์’ เรื่องที่เราเลี่ยงที่จะพูดถึง แต่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง และความหลากหลายที่เปิดกว้างมากขึ้นในทุกวัน โดยความสัมพันธ์ในมิติของเรื่องเซ็กส์กับเมืองนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในบริบททางกายภาพเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เห็นได้จากเทรนด์การ #นัดยิ้ม ที่กำลังขยายตัวและเกิดพื้นที่สาธารณะในการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นในโลกออนไลน์ . ผลงานจัดแสดงข้อมูลชุดนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดที่ใช้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน อย่างเทรนด์การนัดยิ้ม มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร่วมกับความเป็นเมืองในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านที่อยู่อาศัย, โครงสร้างพื้นฐาน, การขยายตัวของเมือง, และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าการนัดยิ้ม ที่คนในปัจจุบันให้ความสนใจนั้น มีสัมพันธ์กับทางกายภาพ และมิติของเมืองเป็นอย่างมาก ทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอีกด้วย . ซึ่งการศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการริเริ่มศึกษาเมืองด้วยมุมมองใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงเมืองและผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป และเข้าใจความสัมพันธ์มิติของเซ็กส์กับเมืองมากขึ้น

…แล้ว #นัด มาเยี่ยมชมงานกันนะคะComments


bottom of page