top of page

เปิดรับสมัครตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการเฟ้นหานวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

World Summit Awards 2020 (WSA) ที่จะถึงนี้พวกเรา Urban Studies Lab ในฐานะ Community Partner จะร่วมขับเคลื่อนประเด็นสังคมเมืองกับ WSA เปิดรับสมัครตัวแทนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการเฟ้นหานวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในเวทีโลก


หากคุณหรือองค์กรของคุณใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีเป้าหมายทางสังคมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อาทิ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น อุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่เริ่มใช้จริงแล้วไม่เกิน 2 ปี อยากขยายโอกาสให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงเครือข่ายสนับสนุนนวัตกรรมในระดับโลก


โครงการ WSA เปิดกว้างกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่แก้ปัญหาความท้าทายของสังคม 8 หมวด ได้แก่

- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & WellBeing) - ภาครัฐและการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Government & Citizen Engagement) - การเรียนรู้และการศึกษา (Learning & Education) - สิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก (Environment & Green Energy) - วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture & Tourism) - สังคมเมืองและการอยู่อาศัย (Smart Settlements & Urbanization) - ธุรกิจและการค้า (Business & Commerce) - สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม (Inclusion & Empowerment)


เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 10 ส.ค. 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.sethailand.org/wsa2020/ สมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยที่เว็บไซต์ https://bit.ly/WSA20TH


2 views0 comments

Comments


bottom of page