top of page

USL Lecture Series : Investigating Thai Urbanism


📣ชวนพบกับกิจกรรม USL Lecture Series ภายใต้ธีม Investigating Thai Urbanism งานเสวนาออนไลน์ ที่จะชวนทุกคนที่สนใจเรื่องเมือง มาร่วมกันสำรวจ และค้นหาความเป็นเมือง(ไทย) ผ่านมุมมองของวิทยากรหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย ๆ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเมือง . ช่วยกันสร้างโอกาสที่จะทำให้ทุกคน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาเมืองได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุม ในหัวข้อแรก ‘Popular Urbanism : City-making from below’ เพราะเราเชื่อว่า การสร้างสรรค์เมือง คือ เรื่องของทุก ๆ คน . 📅 ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10:00 - 12:00 น. รับฟัง 3 มุมมองจาก... - รศ. ดร. กษมา พลกิจ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่) - ยรรยง บุญ-หลง (สถาปนิกอิสระ/นักเขียน) - ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์ (Everyday Architect & Design Studio)

ชวนพูดคุยโดย กฤษณะพล วัฒนวันยู (SoA+D/USL) . 📌 สามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง Zoom : https://bit.ly/2Wl8N6T และ FB live : Urban Studies Lab . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... FB : Urban Studies Lab Mail : info@uslbangkok.com

Comentários


bottom of page